fbpx

KATA nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

Alulírott Muhoray Róbert András E.V., (székhely: 1141 Budapest, Kalocsai utca 2/B 1./1., adószám:  68904148-1-42), mint kiadózó, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2021. január 01-tól hatályos 13. § (2) bekezdése első mondata és a 32/E. § (2) bekezdése rendelkezései szerint tájékoztatom, hogy a köztünk fennálló szerződésünket mint KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS teljesítem.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Muhoray Róbert András E.V.